WSKAZÓWKA PRAWNA

1. Wszelkie prawa do intelektualnej własności treści i zestawienia strony internetowej Hairdreams oraz przedstawionych i zaprezentowanych produktów, w szczególności prawo ochrony praw autorskich, marek, logo i innych znaków towarowych, patentów, wzorców smakowych i użytkowych oraz temu podobnych przysługują poza wyraźnymi inaczej brzmiącymi wskazówkami wyłącznie Hairdreams lub innym właścicielom albo osobom uprawnionym. Hairdreams wyraźnie i szczególnie zastrzega sobie w tym kontekście wszystkie prawa do tekstów, rysunków, grafik, odgłosów, animacji, wideo i innych chronionych treści oraz do ich zestawienia i rozkładu na stronie internetowej, podobnie jak do produktów Hairdreams.

2. Strona internetowa Hairdreams została stworzona, aby publicznie udostępnić ogólne informacje o jej produktach i usługach. Hairdreams stara się zaprezentować informacje na swojej stronie internetowej prawidłowo, kompletnie, aktualnie i zgodnie z prawem. Pomimo tego Hairdreams nie przejmuje odpowiedzialności za brak prawidłowości, kompletności, aktualności i zgodności z prawem oraz stałej dyspozycyjności informacji przedstawionej na stronie internetowej. Wszystkie wypowiedzi oceniające i opisujące, prognozy i oceny dotyczące Hairdreams lub dokonane przez nią na tematy i tendencje rynkowe, ekonomiczne lub ogólne bazują w całości lub częściowo na subiektywnej ocenie. Poza tym prawidłowość, aktualność, zgodność z prawem, a w szczególności prognozy, na które wpływ mają czynniki niezależne od Hairdreams, jak na przykład zmiany ogólnych warunków ekonomicznych i politycznych lub wydarzenia żywiołowe, może odbiegać od rzeczywistości. Hairdreams nie przejmuje odpowiedzialności za wynikającą z subiektywności jej wypowiedzi lub z wpływów obcych brakującą prawidłowość, aktualność, zgodność z prawem i kompletność informacji i innych zawartych na stronie internetowej Hairdreams treści oraz za jej skutki. 

3. Odesłania do innych stron internetowych (hiperlinki i tym podobne) zostały umieszczone tylko dla wygody użytkownika strony. Hairdreams nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za istnienie tych stron, ani za prawidłowość, kompletność, aktualność i zgodność z prawem zawartych w nich treści. 

4. Informacje osobiste, przekazywane nam przez Państwa dobrowolnie: tylko jeżeli użytkownicy strony internetowej Hairddreams sobie tego życzą, zebrane przez nas dane wykorzystane zostaną do odpowiedzi na pytania odwiedzających stronę, do wysyłania maili, do informowania użytkowników o nowych treściach i serwisie na naszych stronach internetowych oraz do podobnych usług serwisowych. Jeżeli zadecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać dalszej poczty i/lub maili, proszę powiadomić nas o tym listownie lub pocztą elektroniczną. Proszę podać swoje dokładne nazwisko, adres pocztowy i/lub adres mailowy. Zadbamy o to, aby Państwa nazwisko zostało skreślone z naszej listy mailingowej. Hairdreams wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do celu podanego nam przez Państwa przy przekazaniu tych danych. Hairdreams nie udostępnia takich danych innym przedsiębiorstwom i instytucjom, nie sprzedaje, nie przekazuje i nie wymienia ich z innymi przedsiębiorstwami czy instytucjami bez poinformowania o tym użytkownika i bez jego wyraźnej zgody. Nie dotyczy to przypadku, jeżeli Hairdreams zostanie ustawowo lub na podstawie wyroku sądowego zobowiązana do udostępnienia lub przekazania danych.