Hairdreams-badanie zastosowania: Ocena klientów = 5

Na przestrzeni kilku lat oceniono z klientami naszych salonów partnerskich efekty terapii Hairdreams Stop&Grow. Uczestnicy badania byli pytani o ich doświadczenia z terapią za pomocą wymienionego preparatu oraz poproszono ich o podanie oceny w skali od 1 (niezadowalająca) do 5 (absolutnie zadowalająca).

Wyniki badania potwierdziły wyśmienite działanie Stop&Grow.

  • 96% uczestników potwierdza, że ich włosy po 3-4 miesiącach stosowania preparatu stały się w sposób widoczny bardziej gęste oraz przyznali terapii Stop&Grow ogólną ocenę: "bardzo dobry".

STOP & GROW Przykłady

Hairdreams Stop&Grow dodaje nie tylko objętości.
Każdy dodatkowy włos zwiększa pewność siebie klienta i przywraca mu radość życia.